Endodocja mikroskopowa - leczenie kanałowe Mokotów Warszawa - Dentyści pod 1

Endodocja mikroskopowa - leczenie kanałowe

    W naszym gabinecie kierujemy się zasada, iż usunięcie zęba jest postępowaniem ostatecznym. Staramy się uświadamiać naszych pacjentów, iż nawet najgorzej rokujący ząb może pozostać tak
samo długo w jamie ustnej jak implant lub popularny most.

    Aby było konieczne wykonanie leczenia kanałowego, bakterie, które zapoczątkowują powstawanie ubytku z czasem przesuwają się w głąb zęba, w kierunku miazgi ( nerwu zęba), w skutek czego dochodzi do jej zakażenia i powstania stanu zapalnego.

   

Leczenie kanałowe (endodontyczne) polega na chemomechanicznym usunięciu bakterii z korzeni zęba przy użyciu odpowiednio zaprojektowanych i precyzyjnych narzędzi.

    W naszym gabinecie używamy jednorazowych narzędzi ręcznych i maszynowych firmy Maillefer, urządzeń do określenia długości kanałów (endometry) oraz mikrosilników endodontycznych, również firmy Maillefer. Przy każdym fotelu zamontowany jest rentgen punktowy z systemem radiowizjografii cyfrowej, pozwalający za każdym razem ocenić prawidłowe wypełnienie systemu korzeniowego.

    Posiadamy  mikroskop zabiegowy, którego używamy przy leczeniu endodontycznym. 

    Leczenia kanałowe przeprowadzamy z użyciem koferdamu, zapewniającego zarówno komfort pacjentowi jak i całkowitą izolację od bakterii pola zabiegowego.