Paweł Jasiński od 2005 roku pracownik naukowy w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent w Szpitalu Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie.

W 2010 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Stomatologia Dziecięca.

Publikacje naukowe
 1. Olczak-Kowalczyk D., Sobiech P., Korporowicz E., Jasiński P., Grudziąż-Sękowska J.
  Ograniczenie wpływu czynnika bakteryjnego choroby próchnicowej w profilaktyce pierwotnej i wtórnej
  w Olczak-Kowalczyk D., Wagner L. redakcja. Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci. Wydanie 1. Warszawa:Borgis 2013; str. 33-53
 2. Olczak-Kowalczyk D., Jasiński P., Korporowicz E.
  Leczenie próchnicy ubytkowej w "młodych zębach"
  w Olczak-Kowalczyk D., Wagner L. redakcja. Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci. Wydanie 1. Warszawa:Borgis 2013; str. 179-192
 3. Jasiński P., Korporowicz E., Sobiech P., Gozdowski D., Olczak-Kowalczyk D.
  Ocena kliniczna wybranych materiałów wypełnieniowych stosowanych w leczeniu choroby próchnicowej zębów mlecznych - 12 miesięczne obserwacje. Badania z randomizacją.
  Nowa Stomatologia 2013; R. 18; str. 26-31
 4. Sobiech P., Korporowicz E., Jasiński P.
  Ekstrakcje minimalnie inwazyjne po złamaniu wewnątrzzębodołowym korzeni zębów siecznych szczęki.
  Magazyn Stomatologiczny 2012; R. 22; nr 7-8; str. 22-24
 5. Jasiński P., Sobiech P., Korporowicz E.
  Resorpcja zewnętrzna korzenia spowodowana urazem – opis przypadku.
  Nowa Stomatologia 2011; R. 16; nr 4; str. 158-162
 6. Olczak-Kowalczyk D., Jasiński P., Sobiech P., Boguszewska-Gutenbaum H.
  Złamanie poprzeczne w środkowym odcinku korzeni stałych zębów siecznych przyśrodkowych w szczęce - opis przypadku.
  Nowa Stomatologia 2010; R. 15; nr 2; str. 43-46